Občanské sdružení Klub Evropanů Olomouckého kraje (KEOK) vzniklo v roce 2003 z iniciativy realizátorů projektů Regionálního evropského informačního střediska (REIS) v Olomouci a Městských evropských informačních středisek (MEIS) v několika městech Olomouckého kraje. Tato síť informačních středisek významně přispěla k šíření myšlenek a informací v rámci komunikační strategie Ministerstva zahraničí, která předcházela referendu o vstupu České republiky do Evropské unie. Projekt sítě MEIS Olomouckého kraje byl unikátní v rámci celé České republiky a v rámci komunikační strategie Ministerstva zahraničí byl inspirací pro další aktivity obdobného charakteru  rámci celé ČR.

KEOK nyní volně navazuje na působení REIS a MEIS. Současné aktivity staví na evropských myšlenkách a působí na poli sociální ekonomiky a udržitelného rozvoje.

Správní radu KEOK tvoří Mgr. Martin Štainer ,Ph.D., Mgr. Kateřina Tichá a Ing. Tomáš Chudoba. V současné době má Klub Evropanů 35 členů.