Eurokomisař Vladimír Špidla se stal při své návštěvě Olomouce novým Čestným členem Klubu Evropanů Olomouckého kraje a besedoval s občany

„Myšlenka Evropy“ – diskuse s PhDr. Vladimírem Špidlou, eurokomisařem a býva­lým předsedou Vlády ČR, a prof. Josefem Jařabem, emeritním rek­torem UPOL, si v Konviktu vychutnalo ne­málo zájemců o kultivovaný dialog.

Podnětem k diskusi byla kniha „George Steiner a myšlenka Evropy“, vydaná v Olomouci v roce 2006. S přis­pěním dalších „panelistů“ – doc. Pavla Šaradína z Katedry politologie a evrop­ských studií FF UP, dr. Jakuba Guziura z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP a dr. Martina Štainera, předsedy správní rady Klubu Evropanů Olomouckého kraje – bylo mož­né seznámit se nejen s komentáři k eseji předního evropského humanisty G. Steinera, ale i s filozoficko-politickým kontextem současné politiky EU. PhDr. V. Špidla vyzdvihl názor G. Steinera, že Evropa je nejen politickým, ale i kulturním celkem. Podle jeho slov je právě kultura hlavní charakteristikou Evropy. Velké osobnosti evropské kultury – El Greca či Picassa, Kafku či Kunderu – nelze zaškatulkovat do jednotlivých národních kultur. I ten nejčeštější klenot české kultury, Pražský hrad, spoluvytvářeli jiní Evropané, Francouz Matyáš z Arrasu, Němci Parléř a Ried, Ital Pacassi, Slovinec Plečnik…, uvedl dr. V. Špidla a dodal: Podle Steinera je Evropa vymezena tím, kde existuje evropská vyso­ká kultura. Kulturu musíme rozvíjet, neboť největším bohatstvím Evropy je vzdělanost Evropanů. Dodávám, že je vymezena i tím, kde je prostor usilující o sociální soudržnost. Nikdo nesmí být vyloučen. Podle V. Špidly dosáhly evropské dějiny eticky absolutní hranice v podobě holocaustu a impulsy pro současné vnímání Evropy, vyplývající z traumat druhé světové války, tvoří východiska pro pochopení nutnosti evropské integrace jako protiváhy k neblaze známým modelům koncentrace moci.

Témata další diskuse se týkala otázek praktické apli­kace těchto hlubších souvislostí v koncepční práci Evropské komise

Při této příležitosti obdržel PhDr. Vladimír Špidla za svůj mimořádný přínos myšlence evropské integrace a navracení České republiky do Evropy status čestného člena Klubu Evropanů Olomouckého kraje.

Klubové členství bylo již uděleno europoslanci Janu Březinovi (prosinec 2003), profesoru Tomáši Halíkovi (prosinec 2004), ministru zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi (září 2005) a senátorovi profesoru Josefu Jařabovi (listopad 2006).