Veřejná přednáška a beseda prof. Tomáše Halíka

Přednáška Tomáš Halík

V pondělí 6. prosince 2004, v 19.00 hodin se v aule Filosofické fakulty Univerzity Palackého uskutečnila veřejná přednáška a beseda profesora Tomáše Halíka, nazvaná „Víra a svoboda – spojenci či nepřátele?“. 

Akce se uskutečnila u příležitosti vydání nové knihy prof. Halíka „Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství“, která představuje souhrn jeho šestnácti přednášek na jednotlivých evropských univerzitách.

Přednáška jak již samotný název napovídá se snažila posluchačům přiblížit vztah víry a svobody a jejich vzájemnou podmíněností ve světle měnících se dějin. Profesor Halík se zmínil také o přednáškách uvedených v knize, v závěru zodpovídal otázky z publika a nevynechal ani slibovanou autogramiádu své nové knihy.

V rámci přednášky bylo profesoru Tomáši Halíkovi uděleno čestné členství Klubu Evropanů Olomouckého kraje, za jeho významný přínos k integraci České republiky do Evropy a za dlouhodobé šíření myšlenek evropanství. Klub Evropanů Olomouckého kraje udělil již v prosinci roku 2003 čestné členství panu hejtmanovi Janu Březinovi, za jeho osobní nasazení a významný přínos pro brzké začlenění České republiky do Evropské unie.

Beseda byla pořádaná pod záštitou rektorky UP prof. Jany Mačákové, ve spolupráci s Univerzitou Palackého a Studentskou iniciativou – Studna.