Naše cíle

Klub Evropanů Olomouckého kraje  má jako svůj strategický cíl šíření informací souvisejících s členstvím České republiky v Evropské unii a propagaci těchto informací formou vzdělávání mezi nejširší veřejnost. Tyto cíle KEOK naplňuje především rozvíjením klubové činnosti na území Olomouckého kraje, pořádáním besed, přednášek, konferencí, organizací vzdělávacích a poradenských aktivit, realizací mezinárodních projektů  a další činností, která jednak propaguje Evropskou unii široké veřejnosti, ale také přenáší dobrou praxi mezi členskými státy například na poli sociálního podnikání, udržitelného rozvoje a v dalších oblastech.

Při realizaci aktivit KEOK často spolupracuje s dalšími  institucemi jako jsou například Univerzita Palackého v Olomouci, Olomoucký kraj  a další regionální, národní i zahraniční neziskové organizace.